เกี่ยวกับเรา

 

สถาบันโรคผิวหนัง กรมอนามัย สภาเภสัชกรรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สถานทูตประเทศต่างๆ รายนามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน กรมบัญชีกลางง แพทยสภา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปรเทศ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยา กรมศุลกากร ข่าวประกวดราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร เกี่ยวข้อกับวงการยา ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักยา
เกี่ยวกับเรา  ประวัติของบริษัท ในปี 2547 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจยารักษาโรคที่มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยา ของประเทศไทยกว่า 40 ปี เป็นผู้นำในการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อขนาดเล็ก
- SVP (Small Volume Product) ด้วยระบบ Blow Fill Seal เพียงแห่งแรกและแห่ง
เดียวทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ปลอดภัยจากการติดเชื้อเพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศและในต่างประเทศที่ต้องการยาฉีดที่ผลิตด้วยความ พิถึพิถัน ปราศจาก เชื่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ในหลอดพลาสติก  บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตยาให้ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบุคคลากร ทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาท่านมีผู้ช่วยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่จะรักษาท่านให้หายป่วยในเร็ววัน เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยปราศจากการติดเชื้อ บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวตกรรมใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จากการ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรคุณภาพจากหลายสถาบัน อาทิ :-

PHARMA

INNOVA

COMPANY

LIMITED

 

 

 

PHARMA

INNOVA

COMPANY

LIMITED

 

 

Copyrights 2005 - 2010 © Pharma Innova co., Ltd. All rights reserved

ได้การรับรองคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice) ได้การรับรองคุณภาพ ISO 9001 (NAC ) การรับรองระบบงานด้าน (GMP/HACCP) กับ JAS-ANZ ได้รับรางวัลจากงาน อย. Quality Aword 2011 , 2012 และ 2013 ได้การรับรองคุณภาพ ISO 17025 ห้องปฎิบัติการ ได้การรับรองคุณภาพ ISO 14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม