. หน้าแรก
. เกี่ยวกับเรา
. กลุ่มผลิตภัณฑ์
. นโยบายและ เป้าหมาย
. ข่าวสารและกิจกรรม
. คุณมีคำถาม
. ติดต่อเรา
. ลิ้งค์เอนกประสงค์
. แผนผังเวัปไซต์

 

 

 

คุณมีคำถาม

QUALITY

AWARD

 

 

 

สถาบันโรคผิวหนัง กรมอนามัย สภาเภสัชกรรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สถานทูตประเทศต่างๆ รายนามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน กรมบัญชีกลางง แพทยสภา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปรเทศ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยา กรมศุลกากร ข่าวประกวดราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร เกี่ยวข้อกับวงการยา ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักยา ARTICLES 1 คุณมีคำถาม - เรามีคำตอบ
Q : ระบบ Blow Fill Seal คือ ?
A : 1. กระบวนการผลิตเป็น Absolutely Closed System – Advance Aseptic Technique 2. ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ , ปริมาณอนุภาค และสารไพโรเจนในการผลิต 3. ขวดมีรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถตั้งขวดได้มั่นคงเหมาะกับการใช้

QUALITY

AWARD

 

ARTICLES 2

QUALITY

AWARD

 

ARTICLES 3

QUALITY

AWARD

 

ARTICLES 4

QUALITY

AWARD

 

ARTICLES 5

 

Q : ข้อดี ของหลอดพลาสติก ?
A : 1. เปิดใช้ได้ง่าย 2. Single dose Use 3. เมื่อเปิดแล้วไม่เป็นปากฉลา
Q : ข้อดี ของ ผลิตภัณฑ์ NSS ?
A : 1. เปิดใช้ NSS ได้ง่าย 2. Single dose Use 3. เมื่อเปิดแล้วไม่เป็นปากฉลามหรือคม
Q : ข้อดี ของ ผลิตภัณฑ์ SWI ?
A : 1. เปิดใช้ SWI ได้ง่าย 2. Single dose Use 3. เมื่อเปิดแล้วไม่เป็นปากฉลามหรือคม
 เลื่อนขึ้น
Q : ระบบ Blow Fill Seal คือ ?
A : 1. กระบวนการผลิตเป็น Absolutely Closed System – Advance Aseptic Technique 2. ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ , ปริมาณอนุภาค และสารไพโรเจนในการผลิต 3. ขวดมีรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถตั้งขวดได้มั่นคงเหมาะกับการใช้

Copyrights 2005 - 2010 © Pharma Innova co., Ltd. All rights reserved