. หน้าแรก
. เกี่ยวกับเรา
. กลุ่มผลิตภัณฑ์
. นโยบายและ เป้าหมาย
. ข่าวสารและกิจกรรม
. คุณมีคำถาม
. ติดต่อเรา
. ลิ้งค์เอนกประสงค์
. แผนผังเวัปไซต์

 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Copyrights 2005 - 2010 © Pharma Innova co., Ltd. All rights reserved

เกี่ยวข้อกับวงการยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักยา
กรมอนามัย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
แพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
รายนามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ยา
ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

 

ข่าวประกวดราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปรเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมบัญชีกลางง
กรมศุลกากร
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร
สถานทูตประเทศต่างๆ
 ผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา

 

 เลื่อนขึ้น

 

1.กลุ่มยาฉีด SWI, NSS, KCL 2.กลุ่มยาพ่น IPRATERAL, ZALBU NEBULE

 

PHARMA

INNOVA

COMPANY

LIMITED

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ